Kongsberg Defence Communications i Asker har inngått en kontrakt med JASH Technical Services Co. Ltd. i Saudi-Arabia når det gjelder leveranse av kommunikasjonsløsninger for bruk innen Royal Saudi Air Defence Forces (RSAF). Kongsberg Defence Communications i Asker har inngått en kontrakt med JASH Technical Services Co. Ltd. i Saudi-Arabia når det gjelder leveranse av kommunikasjonsløsninger for bruk innen Royal Saudi Air Defence Forces (RSAF). Kontrakten omfatter leveranser av kommunikasjonsutstyr av typen ERITAC, og har en verdi på rundt 150 millioner kroner. Leveransen skal gjennomføres i løpet av 12 måneder, med oppstart i andre halvår 2005.Kongsberg Defence Communications har hatt kontrakter med Royal Saudi Air Defence Forces siden 1996.