Orion Analyse hadde i går møte med ledelsen i Orion Analyse hadde i går møte med ledelsen i. Man fikk et gjennomgang av kvartalsrapporten samt utsiktene fremover. . Man fikk et gjennomgang av kvartalsrapporten samt utsiktene fremover. - Med null i omsetning i første kvartal og ingen meldinger om salg så langt i andre kvartal, kan mye tilsynelatende tale for at GGS er en opplagt salgskandidat. Med bakgrunn i gårsdagens samtaler med ledelsen synes imidlertid denne konklusjonen forhastet, skriver Orion.Hovedårsaken til det er at det ventes at Iran vil legge ut en ny lisensrunde i løpet av kort tid. Ifølge analyseselskapet vil denne trolig markere startskuddet for et skred av salg.Det ses også andre kurstriggere i GGS, blant annet i forbindelse med Nescos.Det advares mot høy risiko i GGS.- De som er villige til å ta en kalkulert risiko, anbefales likevel å kjøpe aksjen, skriver Orion.Kursmålet settes til 11,50 kroner.GGS-aksjen stiger én prosent til 8,39 kroner.