Systemair AB har solgt 21.800.000 Repant-aksjer og eier etter salget 50.604.822 aksjer (19,6 prosent) i selskapet. Systemair AB har solgt 21.800.000 Repant-aksjer og eier etter salget 50.604.822 aksjer (19,6 prosent) i selskapet. Administrerende direktør Per Kverneland har gjennom Per Kverneland AS kjøpt 10.000.000 aksjer. Han eier og kontrollerer etter kjøpet til sammen 19.470.000 aksjer (7,5 prosent) og 1.500.000 aksjeopsjoner i selskapet.Styremedlem Ola Mæle har gjennom Sjølyst Finans AS kjøpt 8.000.000 aksjer, og Sjølyst Finans AS har til sammen etter kjøpet 47.495.699 aksjer (18,4 prosent) i selskapet.Styreformann Gerald Engström har kjøpt 1.000.000 aksjer, og eier direkte og indirekte gjennom Systemair AB til sammen 51.604.822 aksjer (19,99 prosent).Styremedlem Tor Arne Simonsen har kjøpt 300.000 aksjer, og eier tilsammen 300.000 aksjer. Samtlige transaksjoner er gjennomført til kurs 0,40 kroner per aksje