Ifølge DnB Nor Markets ble Golar LNGs resultat for første kvartal omtrent som ventet. Omsetningen og kostnadene var imidlertid høyere enn estimatene. Ifølge DnB Nor Markets ble Golar LNGs resultat for første kvartal omtrent som ventet. Omsetningen og kostnadene var imidlertid høyere enn estimatene. - Selskapet er etter vår mening avhengig av å realisere noen av de større prosjektene for å rettferdiggjøre aksjekursen, skriver meglerhuset i dag.Det foretas ingen større endringer av estimatene for inntekt eller underliggende verdi.Hold-anbefalingen med et forventet kursområde på 10-14 dollar (64,50-90 kroner) opprettholdes.Golar-aksjen stiger 3,3 prosent til 78 kroner.