Myrseths sommeraksjer

Orions Stig Myrseth anbefaler fire aksjer på Oslo Børs. To kastes ut.

Børs

Analysesjef Stig R. Myrseth i Orion Gruppen bytter ut to av aksjene i sin anbefalte portefølje i Økonomisk Rapports "Børsspeil". Synnøve Finden og Hafslund B tas inn i varmen på bekostning av GGS og TTS Marine.Myrseths sommerportefølje blir som følger: NorwegianSynnøve FindenHafslund BActive 24Anbefalingene er gitt med utgangspunkt i dagens kurser.

Nyheter
Næringsliv