NOI henter penger

Northern Oil planlegger rettet emisjon for å finansiere det 6,75 millioner dollar store kjøpet av Mid American Natural Resources.

Børs

Northern Oil planlegger en rettet emisjon og nedsalg på tilsammen 30,7 millioner aksjer, hvorav 27,9 millioner aksjer er nye mens resten stammer fra egen beholdning, ifølge Reuters.Emisjonen skal finansiere kjøpet av Mid American Natural Resources for 6,75 millioner dollar samt til økt aktivitet generelt. Meglerhusene Carnegie, Pareto Securities og Terra Securities er hyret inn til jobben.Tegningsperioden starter onsdag 29. juni. Emisjonen vil rettes mot norske og internasjonale profesjonelle som institusjonelle investorer.

Nyheter
Børs