Fast Search and Transfer har inngått en avtale med ANZ, en av de største bankene i Australia. ANZ vil ta i bruk Fasts ESP på sine globale intranett- og kundenettsider. Fast Search and Transfer har inngått en avtale med ANZ, en av de største bankene i Australia. ANZ vil ta i bruk Fasts ESP på sine globale intranett- og kundenettsider. Fast Search and Transfer vil motta inntekter i form av programvarelisenser og vedlikeholdsavgifter.