Fururlund AS, som kontrolleres av styreformann Jens Kristian Thune i Fururlund AS, som kontrolleres av styreformann Jens Kristian Thune i, har 6. juni 2005 kjøpt 8.000 aksjer i P4 til en gjennomsnittskurs på 20,76 kroner per aksje. , har 6. juni 2005 kjøpt 8.000 aksjer i P4 til en gjennomsnittskurs på 20,76 kroner per aksje. Etter det kontrollerer Jens Kristian Thune og hans nærmeste familie direkte og indirekte 472.500 aksjer, eller om lag 1,46 prosent av aksjene i selskapet.