Finansavisens Innsideportefølje kan igjen vise til en god uke. Porteføljen la på seg 2,14 prosent i uke 22 og har dermed gitt en meravkastning på 19 prosentpoeng i forhold til markedet så langt i år.Aker Yards og Ignis ble de sterkeste bidragsyterne i forrige uke, mens Wilson trakk noe ned.Det ble ikke foretatt de helt store innsidekjøpene i perioden, til tross for at aktiviteten blant innsiderne er på vei opp etter resultatperioden. Dermed ble det heller ikke foretatt endringer i porteføljen denne gangen.
Innsideporteføljen - uke 22Innsideporteføljen - uke 22
AvkastningAvkastning
SelskapSelskapTatt innTatt innKjøpskursKjøpskursStop l. (85%)Stop l. (85%)Forr. UkeForr. UkeSiste kursSiste kursTotaltTotaltSiste ukeSiste uke
Rieber & sønRieber & søn06.05.200506.05.200548,2048,2040,9740,9749,5049,5049,5049,502,70 %2,70 %0,00 %0,00 %
EDB ASAEDB ASA27.05.200527.05.200549,0049,0041,6541,6549,0049,0049,4049,400,82 %0,82 %0,82 %0,82 %
IgnisIgnis08.04.200508.04.20050,660,660,560,560,650,650,680,683,03 %3,03 %4,62 %4,62 %
WilsonWilson01.04.200501.04.200520,2020,2017,1717,1720,8020,8020,7020,702,48 %2,48 %-0,48 %-0,48 %
Aker YardsAker Yards29.040529.0405209,00209,00177,65177,65227,00227,00240,00240,0014,83 %14,83 %5,73 %5,73 %
DifferansenDifferansenInnsideportef.Innsideportef.Hovedind.Hovedind.Diff.Diff.
Siste ukeSiste uke2,14 %2,14 %2,02 %2,02 %0,11 %0,11 %
Hittil i årHittil i år30,44 %30,44 %11,38 %11,38 %19,06 %19,06 %