Loeb Partners Corporation (USA), og dets nærstående selskaper, har den 27. mai 2005 solgt 11.000 aksjer i Norman ASA. Loeb Partners Corporation (USA), og dets nærstående selskaper, har den 27. mai 2005 solgt 11.000 aksjer i Norman ASA. Loeb Partners Corporation, og dets nærstående selskaper, eier etter dette totalt 524.859 aksjer i Norman, tilsvarende en eierandel på 4,96 prosent.