(NEMI) ble i dag tatt opp til notering på SMB-listen på Oslo Børs. (NEMI) ble i dag tatt opp til notering på SMB-listen på Oslo Børs. Aksjen er sist omsatt for 29,50 kroner, noe som priser selskapet til 395 millioner kroner. Rett etter børsåpning var kursen oppe i 30,50 kroner.Emisjonen i forkant av børsnoteringen skjedde til kurs 28 kroner.Norway Energy & Marine Insurance ASA er klassifisert av MSCI (Morgan Stanley Capital International) og S&P (Standard & Poors) som 40301040 - Property & Casualty Insurance i GICS (Global International Classification Standard)