Terra Securities tror Oslo Børs vil åpne tilnærmet uendret i dag. Det vises til at asiatiske aksjer er ned i dag. Det samme er oljeprisen og dollaren, mens amerikanske futures stiger noe. Terra Securities tror Oslo Børs vil åpne tilnærmet uendret i dag. Det vises til at asiatiske aksjer er ned i dag. Det samme er oljeprisen og dollaren, mens amerikanske futures stiger noe.