Fururlund AS, som kontrolleres av Jens Kristian Thune, styreformann i Fururlund AS, som kontrolleres av Jens Kristian Thune, styreformann ihar 1. juni 2005 kjøpt 7.500 aksjer i P4 til en gjennomsnittskurs på 20,50 kroner per aksje. har 1. juni 2005 kjøpt 7.500 aksjer i P4 til en gjennomsnittskurs på 20,50 kroner per aksje. Etter det kontrollerer Jens Kristian Thune og hans nærmeste familie direkte og indirekte, 463.000 aksjer, eller rundt 1,44 prosent av aksjene i selskapet.