Helse Sør har i dag meddelt Ementor om at avtalen vedrørende implementering og leveranse av nytt økonomi- og logistikksystem er utsatt på ubestemt tid. Helse Sør har, med bakgrunn i sin økonomiske situasjon, besluttet å stanse prosjektet. Helse Sør har i dag meddelt Ementor om at avtalen vedrørende implementering og leveranse av nytt økonomi- og logistikksystem er utsatt på ubestemt tid. Helse Sør har, med bakgrunn i sin økonomiske situasjon, besluttet å stanse prosjektet. Denne avtalen er tidligere meldt til Oslo Børs 20. oktober 2004, da Ementor ble innstilt til sluttforhandlinger om kontrakten. Helse Sør ønsker imidlertid å presisere at man er tilfreds med det kontraktsgrunnlag som er oppnådd i sluttforhandlingene med Ementor.I skrivende stund omsettes Ementor-aksjen for 1,80 kroner etter et kursfall på 4,26 prosent.