Disse slipper tall

Følgende selskaper, blant andre Telenor og Nera, legger frem tall den kommende uken.

Børs

Mandag 18. juli:

 • Oslo Børs ASAOslo Børs ASA
 • Scana Industrier ASAScana Industrier ASA
Tirsdag 19. juli:
 • EDB Business Partner ASAEDB Business Partner ASA
 • Fred. Olsen Energy ASAFred. Olsen Energy ASA
Onsdag 20. juli:
 • Otra Kraft DAOtra Kraft DA
 • Ringerikes SparebankRingerikes Sparebank
 • Nutri-Pharma ASANutri-Pharma ASA
 • Sparebanken Sogn og FjordaneSparebanken Sogn og Fjordane
 • Komplett ASAKomplett ASA
Torsdag 21. juli:
 • Kongsberg Automotive Holding ASAKongsberg Automotive Holding ASA
 • Ibas Holding ASAIbas Holding ASA
 • Bonheur ASABonheur ASA
 • Ganger Rolf ASAGanger Rolf ASA
Fredag 22. juli:
 • Aktiv Kapital ASAAktiv Kapital ASA
 • Q-Free ASAQ-Free ASA
 • Sparebanken NordvestSparebanken Nordvest
 • Nera ASANera ASA
 • Telenor ASATelenor ASA
 • Unitor ASAUnitor ASA
Kilde: Oslo Børs

Nyheter
Børs