Fikk ICA på kroken

PSI Systems forteller om millionavtale med ICA i Norge og Sverige.

Børs

Virksomhetsområdet Retail Solutions i PSI Systems AS og PSI Antonson AB, heleide datterselskaper av PSI Group ASA, har tegnet en rammeavtale med ICA AB for salg, installasjon og service på vekter og pakkemaskiner til ICAs samtlige butikker i Norge og Sverige. Virksomhetsområdet Retail Solutions i PSI Systems AS og PSI Antonson AB, heleide datterselskaper av PSI Group ASA, har tegnet en rammeavtale med ICA AB for salg, installasjon og service på vekter og pakkemaskiner til ICAs samtlige butikker i Norge og Sverige. Avtalen gjelder for 2005 og 2006 og deretter løpende inntil den sies opp av en av partene. Forventet samlet verdi for PSI i Norge og Sverige er 10-15 millioner kroner pr. år.

Nyheter
Næringsliv