Biotec henter penger

Biotec Pharmacon ASA skal gjennomføre en emisjon i forbindelse med børsnoteringen.

Børs

Styret i Biotec Pharmacon ASA har i styremøte avholdt i dag, vedtatt å gjennomføre en emisjon av opp til 3.922.000 nye aksjer til en tegningskurs som vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess i forbindelse med selskapets søknad om notering på Oslo Børs. Styret i Biotec Pharmacon ASA har i styremøte avholdt i dag, vedtatt å gjennomføre en emisjon av opp til 3.922.000 nye aksjer til en tegningskurs som vil bli fastsatt gjennom en book-building prosess i forbindelse med selskapets søknad om notering på Oslo Børs. Det foreslåtte indikative prisintervallet er satt fra 25,50 til 28,50 kroner per aksje.I tillegg har eksisterende aksjonærer tilbudt å selge opp til 2.408.021 aksjer til de samme betingelsene som aksjene tilbudt av Selskapet. Annenhåndssalg-aksjene vil ikke bli solgt i det tilfellet emisjonen ikke blir fulltegnet.Tegningsperioden er foreslått å vare fra og med 10. oktober til og med 21. oktober 2005. Det vil bli utarbeidet et prospekt gjennomgått av Oslo Børs i forbindelse med emisjonen og noteringen av aksjene på Oslo Børs.Alfred Berg ABN AMRO og Pareto Securities ASA er engasjert som Selskapets rådgivere i forbindelse med noteringen.

Nyheter
Børs