Fusjon får grønt lys

Aksjonærene gir sin tilslutntning til en fusjon mellom Medi-Stim og Meditron.

Børs

Medi-Stim ASA kjøpte i første kvartal 2005 68,6 prosent av aksjene i Meditron ASA. Intensjonen var å fusjonere selskapene. De styrende organer i respektive selskap har nå vedtatt fusjon. Medi-Stim ASA kjøpte i første kvartal 2005 68,6 prosent av aksjene i Meditron ASA. Intensjonen var å fusjonere selskapene. De styrende organer i respektive selskap har nå vedtatt fusjon. Fusjonsplanen ble behandlet og vedtatt på generalforsamlingen i Meditron ASA 26. september med 23.542.944 stemmer av totalt 26.284.735 stemmer.Bytteforholdet i fusjonen er slik at én Meditron-aksje gir 0,0031364349 Medi-Stim-aksjer. Bytteforholdet er basert på en verdi på Meditron-aksjene på tre øre per aksje og 9,565 kroner per Medi-Stim-aksje.I forbindelse med fusjonen vil Medi-Stim ASA utstede 33.781 nye aksjer. Aksjene utstedes som fusjonsvederlag til de som er innført i aksjeeierregisteret i Meditron ASA på det tidspunkt fusjonen trer i kraft.Fusjonen er endelig gjennomført etter kreditorfristens utløp og når endringene er registrert i Foretaksregisteret. Kreditorfristen er på to måneder. Fusjonen forventes endelig gjennomført innen utgangen av november i år.

Nyheter
Børs