Goodtech låner av aksjonær

Goodtechs hovedaksjonær låner ut penger til selskapet.

Børs

Det ble i siste kvartalsrapport informert om at Det ble i siste kvartalsrapport informert om at Goodtech ASA har behov for å styrke sin likviditet for å finansiere eksisterende og forventede kontrakter. Som et ledd i dette arbeidet har selskapet i dag inngått en kortsiktig låneavtale med selskapets hovedaksjonær Holmen Industri Invest I AS, som totalt etter dette tilsvarer 9,5 millioner kroner. Lånet er gitt til markedsmessige betingelser, opplyses det i en børsmelding. har behov for å styrke sin likviditet for å finansiere eksisterende og forventede kontrakter. Som et ledd i dette arbeidet har selskapet i dag inngått en kortsiktig låneavtale med selskapets hovedaksjonær Holmen Industri Invest I AS, som totalt etter dette tilsvarer 9,5 millioner kroner. Lånet er gitt til markedsmessige betingelser, opplyses det i en børsmelding.

Nyheter
Børs