Jekker opp Tomra

Meglerhus ser Tomra-aksjen i 50 kroner, og forklarer hvorfor.

Børs

Danske Equities jekker opp kursmålet på Tomra-aksjen fra 40 til 50 kroner. Dette ifølge en analyse HegnarOnline har fått tilgang til. Kjøpsanbefalingen blir naturligvis opprettholdt.Meglerhuset kaller gjenvinning av drikkevareemballasje og annet avfall en vekstindustri, da stadig flere land innfører pant på slik emballasje, og at Tomra er godt posisjonert innen dette markedet.- Vi tror at kombinasjonen av høy vekst og høy lønnsomhet, til og med på et høyt, tosifret nivå, fortsatt er ganske attraktiv, og den er kanskje ikke helt innbakt i dagens aksjekurs, heter det i oppdateringen.Danske Equities ser for seg en fortjeneste per aksje på 1,29, 3,25 og 2,84 kroner per aksje i hhv. 2005, 2006 og 2007. I disse tallene ligger det blant annet ganske optimistiske antagelser for materialhåndteringsvirksomheten i Nord-Amerika.I tillegg til Tyskland trekker meglerhuset frem EU-direktiver om avfallshåndtering, regjeringers planer for håndtering av drikkebokser og gjenvinningspositive californiske myndigheter som muligheter - men samtidig også trusler - for Tomra fremover.Tomra-aksjen er sist omsatt for 46 kroner på Oslo Børs, opp 3,14 prosent.

Nyheter
Næringsliv