- Kronen like sterk som 2002

- Og dét uten at næringslivet skriker over seg, mener Holberg Fondene.

Børs

Holberg Fondene presenterer i siste rapport en grafisk fremstilling over konkurranseveiet kroneindeks. Denne viser en krone som er like sterk som høsten 2002 - og det uten at næringslivet "skriker over seg", skriver Holdberg.- Selv om kronen nå er nesten like sterk som høsten 2002, er den et mindre problem for næringslivet nå. Dette skyldes at norsk økonomi nå er i en høykonjunktur med lave renter, mens vi i 2002 hade lavkonjunktur med høye renter, heter det i rapporten.Mer om kronen finner du her.

Nyheter
Næringsliv