Aktiv aksjekjøper

Innsider rapporterer om Aktiv Kapital-kjøp.

Per Erik Åsmyr og nærstående har ifølge en børsmelding kjøpt 5.300 aksjer i Aktiv Kapital ASA. Aksjene ble kjøpt til kurs 85 kroner. Per Erik Åsmyr og nærstående har ifølge en børsmelding kjøpt 5.300 aksjer i Aktiv Kapital ASA. Aksjene ble kjøpt til kurs 85 kroner. Åsmyr og nærstående eier etter dette totalt 35.300 aksjer i selskapet.