Andresen jr. på ferde

Fred Invest plukker opp storpost i Andvord Tybring-Gjedde.

Ferd Invest har kjøpt 590.000 aksjer i Andvord Tybring-Gjedde til kurs 5,90 kroner.Ferd Invest eier etter dette 10.690.000 aksjer i selskapet, tilsvarende 5,04 prosent.Tidligere ble det kjent at Investment AB Øresund har solgt seg ut.