Consorte-avtale

Consorte drar flere millioner kroner på avtale i Bergen.

Bergen kommune har inngått avtale med Ahlsell og Consorte, går det frem av en børsmelding. Samarbeidspartnerene skal levere sentralbordløsninger og telefoniportalen inn til Bergen kommune.Kommunikasjonsløsningene vil omfatte virtuelt sentralbord med web-statistikk, samt en telefoniportal for kommunens etater, og vil sørge for at kommunen får et felles nummer for kontakt med byens forvaltning og etater.Avtalen er i utgangspunktet av tre års varighet med mulighet for forlengelse og Consortes andel av kontraktsverdien er estimert til fire millioner kroner eksklusive trafikkinntekter, heter det videre.