Dårlige rutiner i Norse

Norse Securities får igjen kritikk for mangefulle rutiner for internkontroll knyttet til aksjehandel. Styret for også kritikk.

Revisor Geir Moen i KPMG kritiserer, i følge DN, meglerhuset Norse Securities for svakheter i meglerhusets internkontroll.Revisor kritiserer også styret for et lån til adm. dir. Stig Rognstad på 3 millioner kroner, som skal være i strid med aksjeloven. Lånet skal nå være gjort opp.I forrige uke var Kredittilsynet på stedlig tilsyn hos Norse Securities. Dette var punkter tilsynet tok opp, men det var ikke grunnen til det stedlige tilsynet. Det ble foretatt fordi det var så lenge siden sist, uttaler seksjonsjef Eystein Kleven i Kredittilsynet til avisen.