Dagens tilbakekjøpere

Fire selskaper på Oslo Børs har lastet opp med egne aksjer.

Norsk Hydro har kjøpt 45.000 aksjer i eget selskap til kurs 657,94 kroner per aksje, og eier nå 8.565.564 egne aksjer.Storebrand har kjøpt 300.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig pris på 60,33 kroner per aksje, og eier nå 22.428.637 egne aksjer.Norske Skog har kjøpt 115.000 egne aksjer til kurs 93,22, og eier nå 846.531 egne aksjer.Medi-Stim har kjøpt 10.000 aksjer i eget selskap til 12 kroner per aksje, og eier nå 141.000 aksjer.Dette går frem av fire børsmeldinger i dag.