Derfor anbefales Pan Fish

Det er ikke tilfeldig at First Securities anbefaler Pan Fish.

First Securities tar i dag inn Pan Fish og Tomra i sin First Securities tar i dag inn Pan Fish og Tomra i sin ukeportefølje. Bakgrunnen for at Bakgrunnen for at Pan Fish tas inn er blant annet at man ser tegn til prisoppgang på laks i den sesongmessig sterke julemåneden. Ifølge First er lakseaksjene moderat priset på en normalisert laksepris på 22 kroner per kilo. tas inn er blant annet at man ser tegn til prisoppgang på laks i den sesongmessig sterke julemåneden. Ifølge First er lakseaksjene moderat priset på en normalisert laksepris på 22 kroner per kilo. - Med forventninger om stigende laksepriser og fremdeles lave driftskostnader, danner dette et attraktivt bakteppe for videre kursoppgang. Vårt valg i sektoren er Pan Fish, da aksjen har størst gearing mot de nevnte faktorene, samt oppside strukturelt, skriver meglerhuset i dag.Pan Fish-aksjen stiger 1,5 prosent til 2,02 kroner.Her kan du lese mer om hvorfor Tomra tas inn i porteføljen. Her finner du alle seks anbefalingene.