Disse handler aksjer

Stein Erik Hagen står på listen over ukens innsidere. Her får du hele oversikten.

Meldepliktige handler i perioden fom. 11/11/2005 tom. 17/11/2005:TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2005-11-11 08:06:24Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 264.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 47,89 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 2.554.000. Asker, 10. november 2005 Tomra Systems ASABLU - MELDEPLIKTIG HANDEL2005-11-11 09:30:56Piero as, nærstående til styreformann Knut Brundtland, har den 10. november 2005 kjøpt 50.000 aksjer i Bluewater Insurance ASA til kurs NOK 33,17 pr aksje. Beholdning etter kjøpet er 100.000 aksjer.HNA - HNA/HNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-11 13:13:18Primærinnsider Morten J. Hansen har den 11. november kjøpt 1 000 B-aksjer til kr. 61,00 per aksje i Hafslund ASA. Morten J. Hansen eier etter dette, direkte og indirekte, 3 973 B- aksjer og 1 A-aksje i Hafslund ASA.Oslo, 11. november 2005 HNA - HNA/HNB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-11-11 13:13:25 Primary insider Morten J. Hansen has the 11th of November acquired 1 000 class B-shares, at a price of NOK 61.00 per share in Hafslund ASA. Following this acquisition, Morten J. Hansen, directly and indirectly, owns 3 973 B-shares and 1 A-share in Hafslund ASA. Oslo, 11th November 2005 HNA - HNA/HNB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-11 13:15:13 Primærinnsider Ketil Wang har den 11. november solgt 1 000 B-aksjer til kr. 61,00 per aksje i Hafslund ASA. Ketil Wang eier etter dette, direkte og indirekte, 173 B-aksjer og ingen A- aksjer i Hafslund ASA. Oslo, 11. november 2005 HNA - HNA/HNB - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-11-11 13:15:22 Primary insider Ketil Wang has the 11th of November sold 1 000 class B-shares, at a price of NOK 61.00 per share in Hafslund ASA. Following this sale, Ketil Wang, directly and indirectly, owns 173 B-shares and no A-shares in Hafslund ASA. Oslo, 11th November 2005 PLUG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-11 13:16:38 Dir. privatmarked Kjell Omland i Sparebanken Pluss har kjøpt 70 grunnfondsbevis i Sparebanken Pluss til kurs 228,50. Ny beholdning etter kjøp er 70. BIOTEC - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-11 14:30:07 Annexstad Hartvig Wennberg AS har i dag kjøpt 10.000 aksjer til kurs kr. 23 i Biotec Pharmacon ASA. Annexstad Hartvig Wennberg AS eier etter kjøpet totalt 677.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA. Jan Gunnar Hartvig er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styremedlem i Biotec Pharmacon ASA. Stein Holst Annexstad er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styreformann i Biotec Pharmacon ASA. Stein Holst Annexstad eier 269 aksjer i Biotec Pharmacon ASA, samt 81.600 aksjer gjennom Holstein AS hvor Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem. Jan Gunnar Hartvig og Stein Holst Annexstad eier 31.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA gjennom Trinity Capital AS. Jan Gunnar Hartvig er eier og styreleder i Trinity Capital AS. Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem i Trinity Capital AS. NER - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-11 14:32:17 EVP Corporate Communications, Helge Skaar, har i dag solgt 700 Nera-aksjer til kurs 14,70 pr. aksje Beholdning etter denne transaksjon er: Antall aksjer: 116 Antall opsjoner: 105.434 TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2005-11-14 08:10:12 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 150.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 47,53 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 2.704.000. Asker, 11. november 2005 Tomra Systems ASA ALL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-14 08:33:18 Konsernsjef Rune Jensen har kjøpt 50.000 aksjer til snittkurs kr. 9,036 gjennom selskapet Ruca AS. Rune Jensen innehar etter kjøpet direkte og indirekte gjennom selskapet Ruca AS 704.101 aksjer og 1.550.000 opsjoner i Allianse ASA. TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2005-11-15 08:09:04 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 145.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 47,42 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 2.849.000. Fremtidige meldinger om tilbakekjøp av egne aksjer publiseres kun gjennom Oslo Børs og kan leses på www.newsweb.no. Asker, 14. november 2005 Tomra Systems ASA PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-15 15:48:42 KRISTIANRO AS HAR I DAG 15.11.2005 KJOPT 20 000 AKSJER I PROFDOC ASA TIL KURS 88 KRISTIANRO AS ER 100% EIET AV EIGIL STRAY SPETALEN OG HAR ETTER KJOPET 100 000 AKSJER I PROFDOC ASA. EIGIL STRAY SPETALEN ER STYREMEDLEM I PROFDOC ASA. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-15 15:53:09 Rosenlund ASA har den 15.11.2005 kjøpt 10.000 aksjer til kurs 88,16. Rosenlund ASA beholdning inkludert termin er etter dette 552.000 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund ASA TOM - TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER 2005-11-16 08:15:45 Tomra Systems ASA har i dag kjøpt 184.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 47,36 over børs. Total beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 3.033.000. Asker, 15. november 2005 Tomra Systems ASA MRG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 08:30:29 Celvima Holding AS har den 15.11.2005 kjøpt 20.000 aksjer i MRG ASA til kurs NOK 8,969. Celvima Holding AS er 100% eiet av Hølje Tefre og har etter kjøpet 1.020.000 aksjer i MRG ASA. Hølje Tefre er Administrerende direktør i MRG ASA. Olav Eikrem, CFO Media & Research Group ASA STL - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 09:01:13 På vegne av Statoil (OSE:STL, NYSE:STO) har DnB NOR 15. november 2005 kjøpt 136 500 aksjer til bruk i Statoils aksjespareprogram. Aksjene er kjøpt til kurs 144,82 kroner. Før viderefordeling til ansatte, har Aksjespareprogrammet 790 024 aksjer. Ved børsnoteringen i 2001 ble det opprettet 25 millioner aksjer for bruk i bonusprogram rettet mot mindre aksjonærer. Den ubenyttede resterende aksjeposten er per 16. november 2005 på 23 441 885, og står oppført i aksjeregisteret som Statoils egne aksjer, men kan ikke disponeres av selskapet uten at det er gitt en godkjenning av generalforsamlingen. HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 09:55:37 Jameson Capital AS har kjøpt 357800 aksjer til kurs 36,501 i HJE, kontrollerer etter dette gjennom Jameson Capital AS . Totalt kontrollerer Rønes som er styremedlem i HJE 867800 aksjer i HJE SFM - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 10:02:29 Dag Swanstrøm, administrerende direktør i Synnøve Finden ASA, har 15.11.05, gjennom nærstående selskap Næringsmiddelkonsult AS, inngått en forward termin til 10.02.06 på 69 000 aksjer i Synnøve Finden på kurs 33,20 Ny beholdning etter transaksjonen er således uforandret HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 10:05:00 Jameson Capital AS har kjøpt 357800 aksjer til kurs 36,501 i HJE, kontrollerer etter dette gjennom Jameson Capital AS. Totalt kontrollerer Rønes som er styremedlem i HJE 867800 aksjer i HJE. KVE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 10:39:01 Atle Løge har i dag, 16. november 2005, solgt 200 aksjer i Kverneland ASA til kurs NOK 79,75. Etter dette salget er hans beholdning 0 aksjer i selskapet. NORGAN - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 11:12:14 Kjell Sagstad har den 16.11.2005 kjøpt 2.000 aksjer til kurs 56,-. Ny beholdning etter kjøpet er 7.000 aksjer. NORGAN - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 11:14:59 Helge Nerland har den 16.11.2005 kjøpt 15.000 aksjer til kurs 56,-. Ny beholdning etter kjøpet er 65.000 aksjer. SOLV - MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER 2005-11-16 14:02:50 Solvang ASA kjøpte i dag 16-11-2005 15.000 egne aksjer til kurs kr 29. Beholdningen egne aksjer etter dette kjøpet er 449.815 stk. Stavanger 16-11-2005 Solvang ASA BLU - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-16 15:14:43 Piero AS, nærstående til styreformann Knut Brundtland, har i dag kjøpt 30.000 aksjer til kurs 36,50. Beholding etter kjøpet er 130.000 aksjer. HSD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 08:09:38 Undertegnede er nestleder i styret i HSD, og dermed meldepliktig ved handel i HSD aksjer. Idag, etter fremleggelsen av HSD sitt resultat pr. 3. kvartal, har MAHLI AS, der undertegnede er styreformann, kjøpt 1000 aksjer i HSD til kurs 293.- Med vennlig hilsen Reidar Lien PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 08:10:31 Rosenlund ASA har den 16.11.2005 kjøpt 1.200 aksjer til kurs 87,33. Rosenlund ASA beholdning inkludert termin er etter dette 553.200 aksjer i Profdoc ASA. Jon Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA og Rosenlund ASA HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 08:15:08 Mikael Rønes har gjennom Jameson Capital AS kjøpt 250 000 aksjer til kurs 37.947. Mikael Rønes er styremedlem I HJE og vil etter dette kontrollere 1 117800 aksjer. Dette tilsvarer 20,7 % av selskapet SCH - SCHIBSTED ASA (SCH) - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 08:51:57 Karl-Christian Agerup, varamedlem i Schibsted ASAs styre, har gjennom sitt selskap Limara AS den 16.november kjøpt 1 500 aksjer til kurs NOK 178,-. Ny beholdning er 2 062 aksjer. Oslo, 17.november 2005 SCHIBSTED ASA Gisle Glück Evensen Investor Relations AIK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 08:57:32 På vegne av Per Erik Åsmyr meddeles at han og nærstående har kjøpt 5300 aksjer i Aktiv Kapital ASA. Avtale om kjøp ble inngått 16/11 2005. Aksjene ble kjøpt til kurs NOK 85,- Åsmyr og nærstående eier etter dette totalt 35.300 aksjer i selskapet. SCH - SCHIBSTED ASA (SCH) - MELDEPLIKTIG VERDIPAPIRHANDEL 2005-11-17 09:02:58 Ole Jacob Sunde, styreformann i Schibsted ASA, har den 16.november gjennom sitt selskap Ringgården AS, kjøpt 20 000 aksjer til kurs 179,10. Ny beholdning er 70 000 aksjer. Oslo, 17.november 2005 SCHIBSTED ASA Gisle Glück Evensen Investor Relations ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL - OPSJONER 2005-11-17 09:32:54 Orkla innløste 16. november 6.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til kurs NOK 127. Terje Andersen, finans- og økonomidirektør i Orkla ASA, fikk innløst nevnte opsjoner og solgte samtidig 6.000 aksjer i markedet til kurs NOK 244,51. Orkla innløste 16. november 6.000 opsjoner i Orkla-aksjer under sitt opsjonsprogram for ledere til kurs NOK 127. Terje Andersen, finans- og økonomidirektør i Orkla ASA, fikk innløst nevnte opsjoner og solgte samtidig 6.000 aksjer i markedet til kurs NOK 244,51. Hans nye beholdning i Orkla er 2.900 aksjer, 15.700 opsjoner samt 3.000 syntetiske opsjoner (kontantbonus). Samlet utstedte opsjoner etter dette er 1.516.975. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 420.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Videre eier Orkla 2.071.674 egne aksjer. BIOTEC - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 09:33:36 Annexstad Hartvig Wennberg AS har den 16.11.2005 kjøpt 180.000 aksjer til kurs kr. 24,0 i Biotec Pharmacon ASA. Selger av aksjene er Gunnar Rørstad med 90.000 aksjer og Jan Raa med 90.000 aksjer. Annexstad Hartvig Wennberg AS eier etter kjøpet totalt 857.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA. Jan Gunnar Hartvig er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styremedlem i Biotec Pharmacon ASA. Stein Holst Annexstad er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styreformann i Biotec Pharmacon ASA. Stein Holst Annexstad eier 269 aksjer i Biotec Pharmacon ASA, samt 81.600 aksjer gjennom Holstein AS hvor Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem. Jan Gunnar Hartvig og Stein Holst Annexstad eier 31.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA gjennom Trinity Capital AS. Jan Gunnar Hartvig er eier og styreleder i Trinity Capital AS. Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem i Trinity Capital AS. Gunnar Rørstad er administrerende direktør i Biotec Pharmacon ASA. Han eier 890.320 aksjer i selskapet etter salget. I tillegg eier han 62.500 opsjoner i selskapet. Jan Raa er forskningsdirektør i Biotec Pharmacon ASA. Han eier 608.730 aksjer i selskapet etter salget. I tillegg eier han 20.000 opsjoner i selskapet. HSD - MELDEPLIKTIG HANDEL*KORR 2005-11-17 09:36:07 Undertegnede er nestleder i styret i HSD, og dermed meldepliktig ved handel i HSD aksjer. Idag, etter fremleggelsen av HSD sitt resultat pr. 3. kvartal, har MAHLI AS, der undertegnede er styreformann, kjøpt 1000 aksjer i HSD til kurs 293.- **Ny beholdning er 1000 aksjer. Med vennlig hilsen Reidar Lien ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 09:45:02 Nærstående selskap til Stein Erik Hagen, styremedlem i Orkla ASA, har i går og i dag kjøpt 3.663.400 aksjer i Orkla til snittkurs NOK 249,48. Etter kjøpet eier Stein Erik Hagen og nærstående 35.248.550 aksjer i Orkla, tilsvarende 16,92 % av kapitalen. Ref.: Nils Selte, Canica ASEllen Ronæss, Orklas Aksjonærservice AFG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-11-17 14:48:23 OBOS Forretningsbygg AS har 17.11.05 kjøpt 38.360 aksjer i AF Gruppen. Aksjene er kjøpt til kurs NOK 88,- pr. aksje. Ny beholdning er 1.963.566 aksjer. Transaksjonen medfører at eierposisjonen i AF Gruppen er økt fra 13,98% til 14,26%.Carl Henrik Eriksen, som er administrerende direktør i OBOS Forretningsbygg AS, er styremedlem i AF Gruppen.