Emisjon i Kitron

Det er gjennomført en rettet emisjon i Kitron.

Styret i Styret i Kitron vedtok i styremøte mandag å gjennomføre en rettet emisjon på 15,6 millioner aksjer til tegningskurs 2,90 kroner per aksje, tilsvarende et brutto emisjonsproveny på 45,2 millioner kroner. vedtok i styremøte mandag å gjennomføre en rettet emisjon på 15,6 millioner aksjer til tegningskurs 2,90 kroner per aksje, tilsvarende et brutto emisjonsproveny på 45,2 millioner kroner. Emisjonen gjennomføres i henhold til fullmakt meddelt styret i selskapets ekstraordinære generalforsamling den 18. november 2005. Aksjekapitalforhøyelsen forventes å bli registrert den 28. november 2005.Etter at emisjonen er registrert vil Kitron ha en aksjekapital på 172.961.625 kroner fordelt på 172.961.625 aksjer, hver pålydende én krone.Kitron-aksjen sluttet på 3,04 kroner i går.