Får 1 mill. aksjer hver

Lars H. Høie gir Jamie Mather og Daniel Laroque én million aksjer i Nutri Pharma hver.

Jamie Mather får gjennom selskapet Nexus én millioner aksjer i Jamie Mather får gjennom selskapet Nexus én millioner aksjer i Nutri Pharma av gründer og styremedlem i selskapet, Lars H. Høie. Mather er Vice President og gründer av Meridian International Group (MIG). av gründer og styremedlem i selskapet, Lars H. Høie. Mather er Vice President og gründer av Meridian International Group (MIG). Daniel Laroque får gjennom selskapet Cleverling også én million aksjer av Høie. Laroque er president og medgründer av MIG.Etter transaksjonen sitter Høie på 52.111.515 aksjer i Nutri Pharma ASA.