Fem selskaper vil på børs

Disse fem selskapene har søkt om børsnotering i Oslo. (Oppdatert)

Oslo Børs har mottatt søknad fra Petrobank Energy and Resources Ltd, Scorpion Offshore Ltd, Trefoil Limited, Aker Drilling ASA og Reservoir Exploration Technology ASA om opptak av selskapets aksjer til notering. Oslo Børs har mottatt søknad fra Petrobank Energy and Resources Ltd, Scorpion Offshore Ltd, Trefoil Limited, Aker Drilling ASA og Reservoir Exploration Technology ASA om opptak av selskapets aksjer til notering. Det følger av børsforskriften paragraf 5-1 at anvendelsesområde for informasjonsplikt gjelder for selskaper som er notert og har søkt notering.Informasjonsplikten etter reglene i børsforskriften vil fra og med i dag bli gjeldende for de fem selskapene.