Grenland Group varsler emisjon

Grenland Group ASA varsler emisjon og nedsalg før børsnoteringen. Totalt snakker vi om inntil 200 millioner kroner.

Publisert 10. nov. 2005 kl. 10.21
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 06.33
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 207 ord
Styret i Grenland Group ASA besluttet 9. november 2005 å søke å gjennomføre en emisjon i størrelsesorden 50-70 millioner kroner rettet mot institusjonelle investorer og andre profesjonelle investorer i Norge og utlandet i forkant av børsnotering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Styret i Grenland Group ASA besluttet 9. november 2005 å søke å gjennomføre en emisjon i størrelsesorden 50-70 millioner kroner rettet mot institusjonelle investorer og andre profesjonelle investorer i Norge og utlandet i forkant av børsnotering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Selskapet har engasjert Pareto Securities ASA og Pareto Private Equity ASA som tilretteleggere for emisjonen.Indikativt prisinterval er 17,25-20,00 kroner. Endelig pris vil bli fastsatt av styret etter utløpet av bookbuilding-perioden 10.-21. november 2005.Videre er det planlagt at tilretteleggerne skal søke å gjennomføre et parallelt annenhåndssalg av eksisterende aksjer på vegne av utvalgte hovedaksjonærer i selskapet. Nedsalget er planlagt å være i størrelsesorden 70-130 millioner kroner.Etter gjennomføringen av emisjonen rettet mot institusjonelle investorer, er det i forbindelse med den forestående børsintroduksjonen av selskapet planlagt at tilretteleggerne skal foreta et spredningssalg av eksisterende aksjer til mindre private investorer på vegne av utvalgte hovedaksjonærer i selskapet.I tillegg er det planlagt at selskapet skal vedta en rettet emisjon mot ansatte i Grenland Group og Grenland Groups datterselskaper.