IT-aksje sprites opp

Allianse inngår avtale med Carnegie om likviditetsgaranti.

Allianse ASA har inngått avtale om likviditetsgaranti for selskapets aksjer. Avtalen er inngått med Carnegie ASA som fra onsdag 23. november 2005 stiller forpliktende kjøps- og salgskurser i aksjen. har inngått avtale om likviditetsgaranti for selskapets aksjer. Avtalen er inngått med Carnegie ASA som fra onsdag 23. november 2005 stiller forpliktende kjøps- og salgskurser i aksjen. Avtalens formål er å stimulere til økt handel i selskapets aksjer innenfor de rammer som følger av Oslo Børs` likviditetsgarantistordning.