Kongsberg flagger i Kitron

Kongsberg Gruppen eier 19 prosent av Kitron etter emisjon.

Kongsberg Gruppen ASA har i forbindelse med den rettede emisjonen i Kitron blitt tildelt 3.500.000 aksjer. Kongsberg Gruppen ASA vil etter emisjonen eie 33.439.153 aksjer i Kitron, tilsvarende 19,33 prosent. har i forbindelse med den rettede emisjonen i Kitron blitt tildelt 3.500.000 aksjer. Kongsberg Gruppen ASA vil etter emisjonen eie 33.439.153 aksjer i Kitron, tilsvarende 19,33 prosent. Arne Solberg, styremedlem i Kitron ASA, er finansdirektør i Kongsberg Gruppen ASA.