Kongsberg med oppkjøp

Kongsberg Defence & Aerospace AS overtar Norcontrol-IT AS.

Kongsberg Defence & Aerospace AS overtar 100 prosent eierskap i Norcontrol-IT AS gjennom kjøp av to tredjedeler av aksjene fra Kongsberg Marine IT og den resterende tredjedelen fra minoritetsaksjonærer innen bedriften. Kongsberg Defence & Aerospace AS overtar 100 prosent eierskap i Norcontrol-IT AS gjennom kjøp av to tredjedeler av aksjene fra Kongsberg Marine IT og den resterende tredjedelen fra minoritetsaksjonærer innen bedriften. Norcontrol-IT er ifølge Kongsberg Gruppen markedsledende innen maritim overvåkning med mer enn 100 installasjoner på verdensbasis. Firmaet har totalt 70 ansatte. Hovedkontoret i Horten har 35 ansatte, mens de resterende er organisert i datterselskaper i blant annet Singapore og Storbritannia.Firmaet forblir et selvstendig aksjeselskap under Kongsberg Defence & Aerospace AS. Operativt integreres selskapet med en nyopprettet divisjon - Land Systems & Surveillance - som har fokus på maritime og landbaserte overvåkningssystemer for sivile, militære og andre offentlige installasjoner, nasjonalt og internasjonalt.- Norcontrol-ITs markedsposisjon og produktspekter er et meget viktig bidrag til vår satsing på dette feltet og vil bidra til at vi går inn i dette området med en sterk markedsposisjon, sier Odd Kyllingmark, direktør for den nye divisjonen Land Systems & Surveillance i Kongsberg Defence & Aerospace AS, i en børsmelding.