Konspirasjon i Opticom?

- Så du straffer ikke mord, bare fordi det er en uke gammelt? spør Opticom-sjef Robert Keith.

Opticom ba i går Oslo Børs se nærmere på informasjonsflyt og transaksjoner forut for Carnegies book building-prosess i forkant av salget av deler av Keith og Fussells aksjebeholdning i forrige uke. Ifølge DN ba Opticom også Kredittilsynet vurdere forholdene. Opticom ba i går Oslo Børs se nærmere på informasjonsflyt og transaksjoner forut for Carnegies book building-prosess i forkant av salget av deler av Keith og Fussells aksjebeholdning i forrige uke. Ifølge DN ba Opticom også Kredittilsynet vurdere forholdene. - Hvorfor ber dere Oslo Børs se på Carnegietransaksjonen først nå, over en uke etter at den er gjennomført?- Så du straffer ikke mord, bare fordi det er en uke gammelt? spør Opticom-sjef Robert Keith.