Lemper ut TAT-aksjer

En av innsiderne i Tandberg Television selger aksjer for over åtte millioner kroner.

Innsider Reggie Bradford (president i TTV Inc USA) i Innsider Reggie Bradford (president i TTV Inc USA) i Tandberg Television solgte i går 100.000 aksjer i selskapet til kurs 81,45 kroner per aksje. Ny beholdning er 125.799 aksjer og 100.000 opsjoner. solgte i går 100.000 aksjer i selskapet til kurs 81,45 kroner per aksje. Ny beholdning er 125.799 aksjer og 100.000 opsjoner.