Maktkampen i Opticom tilspisser seg

"Opprørerne" i Opticom krever nå at det skal foretas granskning etter allmennaksjelovens §5-25.

Aksjonæropprøret i Opticom fortsetter. Investorer som representerer 18,09 prosent av aksjekapitalen og har krevd at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2005. Det er nå fremsatt forslag om granskning etter allmennaksjelovens §5-25. Aksjonæropprøret i Opticom fortsetter. Investorer som representerer 18,09 prosent av aksjekapitalen og har krevd at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 16. november 2005. Det er nå fremsatt forslag om granskning etter allmennaksjelovens §5-25. Aksjonærene har krevd at følgende sak inntas i innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen: Forslag om granskning av alle forhold knyttet til avtalen om plassering av 1.327.985 nye aksjer / styrets beslutning om å foreta rettet emisjon.