Meglerhus får refs

Konserndirektør Ottar Ertzeid i DnB NOR Markets endrer praksis etter refs fra Kredittilsynet.

Kredittilsynet gir meglerhuset refs for brudd på verdipapirloven og god forretningsskikk i forbindelse med en emisjon for opprettsselskapet Pan Fish, melder DN.- Vi innretter oss selvsagt etter Kredittilsynet og vil endre praksis, sier konserndirektør Ertzeid ifølge avisen.Tilsynet mener meglerhuset mottok og utførte salgsordre i Pan Fish dagen før kundene faktisk hadde fått aksjene. Dette kalles udekket shortsalg og strider mot verdipapirhandelloven.