Meglerhus: Oppkjøpskandidat

Meglerhus mener Ocean Rig er en oppkjøpskandidat, men selskapet kan også kjøpe opp noe selv.

Fondsfinans slår ifølge DN fast at Fondsfinans slår ifølge DN fast at Ocean Rig fortsatt er en attraktiv oppkjøpskandidat. John Fredriksens Seadrill, som er største aksjonær, er klar til å overta resten av aksjene dersom prisen er riktig. fortsatt er en attraktiv oppkjøpskandidat. John Fredriksens Seadrill, som er største aksjonær, er klar til å overta resten av aksjene dersom prisen er riktig. Meglerhuset mener det er vel så sannsynlig at selskapet i stedet for å bli kjøpt opp selv, overtar et av de nye selskapene i bransjen."Mest sannsynlig etter vårt syn er et kjøp av et oppstartsselskap, hvor Ocean Rig kan realisere både operasjonelle og finansielle synergier. Vi tror imidlertid selskapet vil vente på muligheter til å kjøpe billig dersom prisene kommer ned fra dagens nivå", heter det i analysen ført i pennen av Kjetil Bakken.Bakken opererer med "fair value" på aksjen på 70 kroner, som bare er én krone over dagens kurs på 69 kroner. Analytikeren har en hold-anbefaling.