Nordiag vil ha emisjon

Styret i Nordiag har vedtatt forslag om emisjon i selskapet. (Korrigert)

Styret i NorDiag ASA vedtok 16. november 2005 å foreslå en emisjon på inntil 7.500.000 aksjer. Sammen med de finansielle rådgiverne har Styret foreslått et prisintervall fra 9,50 til 11,00 kroner per aksje i forbindelse med emisjonen og den planlagte børsnoteringen av selskapet. Styret i NorDiag ASA vedtok 16. november 2005 å foreslå en emisjon på inntil 7.500.000 aksjer. Sammen med de finansielle rådgiverne har Styret foreslått et prisintervall fra 9,50 til 11,00 kroner per aksje i forbindelse med emisjonen og den planlagte børsnoteringen av selskapet. Endelig emisjonskurs vil bli fastsatt etter utløpet av tegningsperioden, som foreslås å løpe fra og med 21. november til og med den 2. desember.