NOS sikrer seg

NOS Clearing ASA øker den såkalte motpartskapitalen med 40 millioner dollar.

NOS Clearing ASA (NOS) har inngått en forsikringsavtale som øker motpartskapitalen med 40 millioner dollar. Polisen, som er utstedt av et datterselskap av det globale forsikringsselskapet Swiss Reinsurance Company (Swiss Re), sikrer en utbetaling til NOS hvis selskapet får et tap utover 20 millioner dollar forårsaket av et mislighold av et clearingmedlem, heter det i en pressemelding. NOS Clearing ASA (NOS) har inngått en forsikringsavtale som øker motpartskapitalen med 40 millioner dollar. Polisen, som er utstedt av et datterselskap av det globale forsikringsselskapet Swiss Reinsurance Company (Swiss Re), sikrer en utbetaling til NOS hvis selskapet får et tap utover 20 millioner dollar forårsaket av et mislighold av et clearingmedlem, heter det i en pressemelding. Ordningen forsterker NOS' som motpart overfor sine clearingmedlemmer og posisjonerer selskapet for å møte den forventede vekst i eksisterende og nye markeder.Per tredje kvartal 2005 har NOS en egenkapital på rundt 30 millioner dollar og en garanti stillet overfor clearing- medlemmene på 40 millioner dollar. Med den nye "Participant Default Insurance Policy" bringes den totale motpartskapitalen opp i 110 millioner dollar.