Odim får 80 mill.

Odim ASA får kontrakter til en verdi av 80 millioner kroner.

ODIM Spectrum Ltd., aet selskap i ODIM Spectrum Ltd., aet selskap i ODIM-gruppen, er tildelt flere nye forsvarskontrakter. Totalverdien er over 14 millioner canadiske dollar, noe som tilsvarer rundt 80 millioner kroner.gruppen, er tildelt flere nye forsvarskontrakter. Totalverdien er over 14 millioner canadiske dollar, noe som tilsvarer rundt 80 millioner kroner.