Overtegning i GGG

Grenland Group ASA (GGG) melder om vellykket emisjon og nedsalg.

Grenland Group ASA har avsluttet sin rettede transaksjon som forberedelse til børsnoteringen. Transaksjonen var mer enn 60 prosent overtegnet på høyeste volum, opplyses det i en børsmelding. Grenland Group ASA har avsluttet sin rettede transaksjon som forberedelse til børsnoteringen. Transaksjonen var mer enn 60 prosent overtegnet på høyeste volum, opplyses det i en børsmelding. Selskapet har besluttet å sette transaksjonskursen på 18 kroner per aksje, noe under midten av prisintervall. Dette verdsetter selskapet til 389 millioner kroner før emisjonen på 70 millioner kroner. Totalverdi etter emisjonen blir således 459 millioner kroner.Den totale transaksjonen vil etter dette bli rundt 202 millioner kroner, hvorav 70 millioner kroner vil utgjøre emisjon og resten vil være nedsalg.Grenland Group vil nå gjennomføre et spredningssalg rettet mot et bredere marked og med minstetegning på 9.000 kroner per tegning. Samtidig vil det bli gjennomført en mindre emisjon rettet mot selskapets ansatte.