Peter Warren om aksjemarkedet

Peter Warren i WarrenWicklund kommenterer utviklingen i aksjemarkedet.

Peter Warren i WarrenWicklund ser i dag nærmere på den siste tids utvikling i de amerikanske aksjeindeksene Dow Jones Industrials og S&P-500. Peter Warren i WarrenWicklund ser i dag nærmere på den siste tids utvikling i de amerikanske aksjeindeksene Dow Jones Industrials og S&P-500. - Et par av driverne bak oppgangen er verdt å merke seg: Short-posisjoner (aksjer lånt inn og solgt i markedet enten som sikring eller i tro på nedgang) på New York Stock Exchange er nå rekordhøyt (8.8 milliarder aksjer). Samtidig med dette, viser data fra TrimTabs Investment Research at det har vært rekorder både i selskapenes tilbakekjøp av egne aksjer og i tegning i amerikanske aksjefond de første 21 dager av denne måneden. Stor nettoinngang av kapital i markedet koblet sammen med short posisjoner som blir tvunget inndekket er begge med på å forklare både hastigheten i oppgangen og mangel på nedadgående reaksjoner underveis, skriver Warren i en rapport.- En rekke av verdens aksjemarkeder virker nå på kort sikt kraftig overkjøpte og nær enten korreksjoner eller en periode med konsolidering. For nevnte Dow Jones Industrials og S&P-500 ville det være naturlig om dette inntraff henholdsvis rundt 11.000 og 1.270 nivået. Den langsiktige oppgangstrenden blir imidlertid neppe berørt av dette, avslutter Warren.