PSI fikk Cashguard-aksjer

PSI Group er tildelt over to millioner Cashguard-aksjer i forbindelse med emisjon.

CashGuard AB har gjennomført en vellykket fortrinnsrettsemisjon på 79,4 millioner svenske kroner som ble overtegnet med 95 prosent.PSI opplyser at selskapet har utnyttet sine tegningretter og fått tildelt 1.994.274 B-aksjer. I tillegg har PSI fått tildelt 232.000 B-aksjer basert på tegning uten tegningsretter.Beholding etter gjennomført emisjon vil være 1.000.000 A-aksjer og 9.203.369 B-aksjer, som utgjør 17,8 prosent av stemmene og 10,3 prosent av kapitalen. PSI vil i tillegg motta 0,5 million svenske kroner i garantiprovisjon.