Samarbeider med DiaGenic

DiaGenic avslører samarbeidspartner. Nå kan man komme på markedet tidligere enn planlagt. Aksjen tar av. (Oppdatert)

bioMérieux har som det første IVD-selskap innledet diskusjoner med bioMérieux har som det første IVD-selskap innledet diskusjoner med DiaGenic om samarbeid i forbindelse med utvikling av produkt for tidlig diagnostisering av brystkreft, opplyses det i en børsmelding. om samarbeid i forbindelse med utvikling av produkt for tidlig diagnostisering av brystkreft, opplyses det i en børsmelding. DiaGenic informerte i børsmelding den 9. september om at et første IVD-selskap på bakgrunn av en vurdering av DiaGenic sitt konsept og innvilgede patenter har uttrykt interesse for et samarbeid om utvikling av et nytt produkt for tidlig diagnose av brystkreft.I meldingen ble det opplyst at selskapene er enige om at analyse av genuttrykk med blod som prøvemateriale er en svært aktuell strategi for utvikling av et slikt diagnostisk produkt.De første resultatene fra DiaGenic sine forsøk på Affymetrix plattform er nå formidlet til IVD-selskapet, og bioMérieux har i dag gitt klarsignal til offentliggjøring av samarbeidet med DiaGenic. Selskapene vil nå gå videre med den målsetting å utvikle et samarbeid for utvikling av produkt for tidlig diagnostisering av brystkreft. Med positive resultater fra de planlagte felles aktiviteter på Affymetrix plattform forventer DiaGenic forhandlinger om kommersiell avtale i første halvdel av 2006.BioMérieux er en av de store IVD-aktørene med en omsetning i 2004 på 931 millioner euro som gir en plass blant de 10 største IVD-selskapene på verdensbasis. Selskapet er representert i mer enn 130 land gjennom 33 datterselskaper og et nettverk av distributører. bioMérieux har allerede et betydelig engasjement innen utvikling av diagnostiske produkter basert på genteknologi og blodprøver.- Avtalen med bioMérieux representerer en viktig bekreftelse for DiaGenic. Vi innleder vårt første samarbeid med en ledende markedsaktør som deler vårt syn på både konsept og teknologi. bioMérieux har arbeidet lenge med utvikling av diagnostiske produkter ved bruk av micro array plattformer, og har gjennom sin avtale med Affymetrix tilgang på verdensledende teknologi og ekspertise. Gjennom et slikt samarbeid vil DiaGenic kunne redusere utviklingstiden og dermed kunne komme til markedet med et første produkt tidligere enn hva som har vært planlagt, sier markedsdirektør Dag Christiansen i DiaGenic.DiaGenic-aksjen stiger 16,9 prosent til 10,8 prosent.