Selger alle aksjene

Storaksjonær selger alle aksjene i børsnoterte Profdoc.

H&B Capital LP EJ Ltd. har solgt 500.000 aksjer i Profdoc ASA til en kurs på 87 kroner stykket. Etter salget har ikke H&B Capital noen flere aksjer i selskapet. H&B Capital LP EJ Ltd. har solgt 500.000 aksjer i Profdoc ASA til en kurs på 87 kroner stykket. Etter salget har ikke H&B Capital noen flere aksjer i selskapet. H&B Capital er representert i styret i PRO ved Lars Gatenbeck.H&B Capital mottatt samtykke fra ABG Sundal Collier i forbindelse med salget som har skjedd som følge av en konkret henvendelse fra en gruppe investorer.