Selger Biotec-aksjer

Administrerende direktør og styremedlem selger 180.000 aksjer i Biotec Pharmacon til styremedlem.

Annexstad Hartvig Wennberg AS har den 16. november kjøpt 180.000 Biotec Pharmacon ASA-aksjer til kurs 24,0 kroner. Selger av aksjene er Gunnar Rørstad med 90.000 aksjer og Jan Raa med 90.000 aksjer. Annexstad Hartvig Wennberg AS har den 16. november kjøpt 180.000 Biotec Pharmacon ASA-aksjer til kurs 24,0 kroner. Selger av aksjene er Gunnar Rørstad med 90.000 aksjer og Jan Raa med 90.000 aksjer. Annexstad Hartvig Wennberg AS eier etter kjøpet totalt 857.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA.Jan Gunnar Hartvig er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styremedlem i Biotec Pharmacon ASA.Stein Holst Annexstad er styremedlem og eier i Annexstad Hartvig Wennberg AS, samt styreformann i Biotec Pharmacon ASA.Stein Holst Annexstad eier 269 aksjer i Biotec Pharmacon ASA, samt 81.600 aksjer gjennom Holstein AS hvor Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem.Jan Gunnar Hartvig og Stein Holst Annexstad eier 31.300 aksjer i Biotec Pharmacon ASA gjennom Trinity Capital AS. Jan Gunnar Hartvig er eier og styreleder i Trinity Capital AS. Stein Holst Annexstad er eier, daglig leder og styremedlem i Trinity Capital AS.Gunnar Rørstad er administrerende direktør i Biotec Pharmacon ASA. Han eier 890.320 aksjer i selskapet etter salget. I tillegg eier han 62.500 opsjoner i selskapet.Jan Raa er forskningsdirektør i Biotec Pharmacon ASA. Han eier 608.730 aksjer i selskapet etter salget. I tillegg eier han 20.000 opsjoner i selskapet.