Sparebank overtar sparebank

Sparebanken Møre overtar en annen sparebank i landsdelen.

Styrene i Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank har inngått avtale om at Sparebanken Møre overtar Tingvoll Sparebank. Styrene i Sparebanken Møre og Tingvoll Sparebank har inngått avtale om at Sparebanken Møre overtar Tingvoll Sparebank. Tingvoll Sparebank omdannes til en stiftelse som skal fremme sparebankvirksomhet i Tingvoll/Gjemnes kommuner gjennom å eie grunnfondsbevis og disponere utbytte til allmennyttige formål. Ingen ansatte skal sies opp som følge av sammenslutningen.Målsettingen med sammenslutningen er å videreføre sparebankvirksomheten i Tingvoll Sparebank med lokal forankring i Tingvoll/Gjemnes kommuner, og samtidig styrke sparebankenes stilling i Møre og Romsdal ved at virksomheten videreføres gjennom Sparebanken Møre.Overdragelse og videreføring av sparebankvirksomheten i Tingvoll Sparebank skjer ved at aktiva og passiva overføres til Sparebanken Møre, der Sparebanken Møre skal gi et vederlag til Tingvoll Sparebank på 120 millioner kroner. Til oppgjør skal Sparebanken Møre forutsetningsvis utstede nye grunnfondsbevis til markedsverdi, men inntil 35 millioner kroner kan gjøres opp med egne grunnfondsbevis og/eller kontanter, heter det i en børsmelding.Tingvoll Sparebank hadde ved siste årsskiftet en forvaltningskapital på 643,6 millioner kroner og et nettoresultat på 6,7 millioner kroner.Det tas forbehold om nødvendige godkjennelser av avtalen av forstanderskapene i Tingvoll Sparebank og Sparebanken Møre, samt av Finansdepartementet/Kredittilsynet.